۳۱ واقعیت درباره پراید ۱۳۱

درباره پراید ۱۳۱ کمپانی سایپا چه می‌دانید؟ این چه سؤالی است؛ همه با پرایدها و از جمله مدل ۱۳۱ آشنا هستند. اما شاید دوست باشید از این خودروی پراستفاده در ایران بیشتر بدانید. پس چرا معطلید؟‌ این ۳۱ واقعیت درباره این اتومبیل خدمت شما. پراید ۱۳۱ امروزه در بازار، نزدیک ۶۰ میلیون تومان خرید و […]

بستن
مقایسه